HẢI NAM

HẢI NAM

Thông tin dự án

Địa điểm: KCN Cao, Q.9, HCM
Hoàn thành: 2017
Quy mô: 1.000 m2
Thiết kế - Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng