Green World đón đoàn sinh viên Khoa Kỹ nghệ Gỗ

Green World đón đoàn sinh viên Khoa Kỹ nghệ Gỗ