VĂN PHÒNG IDS

VĂN PHÒNG IDS

Thông tin dự án
Phản hồi khách hàng

Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Q.1, TPHCM

Hạng mục thực hiện: Tư vấn - Thiết kế -Thi công Nội thất