Thư viện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ

Thư viện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ

Thông tin dự án

Địa điểm: Daimond Plaza, Q.1, HCM
Hoàn thành: 2015
Quy mô: 800 m2
Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng