SIEMENS

SIEMENS

Thông tin dự án
  • Chủ đầu tư:  Siemen Việt Nam
  • Địa chỉ:  5B Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM
  • Hạng mục thực hiện:  Thiết kế
Phản hồi khách hàng
  • Địa chỉ:  5B Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM
  • Hạng mục thực hiện:  Tư vần - Thiết kế Nội thất