PANASONIC - SHOWROOM

PANASONIC - SHOWROOM

Thông tin dự án

Địa điểm: Ung Văn Khiêm, Q.BT, HCM
Hoàn thành: 2019
Quy mô: 550 m2
Thiết kế - Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng