MAY SÀI GÒN 3 - ĐỒNG AN

MAY SÀI GÒN 3 - ĐỒNG AN

Thông tin dự án

Địa điểm: KCN Đồng An, Bình Dương
Hoàn thành: 2018
Quy mô: 1.500 m2
Thiết kế -Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng