GRAB

GRAB

Thông tin dự án

Địa điểm: Tòa nhà Mapletree, Q7, HCM
Hoàn thành: 2018
Quy mô: 1.500 m2
Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng

GRAB VIETNAM OFFICE

Location: Mapletree Business Centre, Dist.7, HCMC

Area:  1500 sqm      Completion: 2018     SOW: Fitout & MEP2018