Ernst & Young Vietnam

Ernst & Young Vietnam

Thông tin dự án

Địa điểm: Cao ốc Bitexco 
Hoàn thành: 2018
Quy mô: 550 m2
Thiết kế - Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng