NHÀ HÀNG KOBE

NHÀ HÀNG KOBE

Thông tin dự án
Phản hồi khách hàng

Tên dự án: NHÀ HÀNG KOBE

Địa chỉ: Công Hòa, Q.Tân Bình, TPHCM

Hạng mục công việc: Thiết kế, thi công, lắp đặt nội thất