California - Đà Nẵng

California - Đà Nẵng

Thông tin dự án

Địa chỉ công trình: 155 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

Phản hồi khách hàng