CALIFORNIA CENTURYON

CALIFORNIA CENTURYON

Thông tin dự án

Địa điểm: Cao ốc Landmark 81, HCM
Hoàn thành: 2015
Quy mô: 5500 m2
Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng