Green World đồng hành cùng sinh viên khoa Nội thất Trường Đại học Kiến Trúc

greenworld

Câu nói ” khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” có thể được biến tấu rất hợp với công trình Trường dạy nghề Việt Úc vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo … thì mát ! Họ đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình này? Mát nhờ … Read moreGreen World đồng hành cùng sinh viên khoa Nội thất Trường Đại học Kiến Trúc

Green World được trao chứng nhận “Top 10 Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng QAS 2017”

greenworld

Câu nói ” khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” có thể được biến tấu rất hợp với công trình Trường dạy nghề Việt Úc vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo … thì mát ! Họ đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình này? Mát nhờ … Read moreGreen World được trao chứng nhận “Top 10 Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng QAS 2017”

Văn phòng trong nhà máy – Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần, số 723

Câu nói ” khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” có thể được biến tấu rất hợp với công trình Trường dạy nghề Việt Úc vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo … thì mát ! Họ đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình này? Mát nhờ … Read moreVăn phòng trong nhà máy – Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần, số 723

Green World đón đoàn sinh viên Khoa Kỹ nghệ Gỗ của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ…

greenworld

Câu nói ” khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” có thể được biến tấu rất hợp với công trình Trường dạy nghề Việt Úc vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo … thì mát ! Họ đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình này? Mát nhờ … Read moreGreen World đón đoàn sinh viên Khoa Kỹ nghệ Gỗ của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ…

Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp Green World – Số 5 – 2018: Khéo thì Mát

greenworld

Câu nói ” khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” có thể được biến tấu rất hợp với công trình Trường dạy nghề Việt Úc vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo … thì mát ! Họ đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình này? Mát nhờ … Read moreTạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp Green World – Số 5 – 2018: Khéo thì Mát