An Phat Plastic

An Phat Plastic

Thông tin dự án

Địa điểm: 41 Võ Văn Tần, Q3, HCM
Hoàn thành: 2019
Quy mô: 1.550 m2
Thiết kế - Thi công nội thất: Green World

Phản hồi khách hàng